0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Onderzoek verslaving in de reformatorische kerken

Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om te inventariseren hoeveel en welke problemen er spelen rond verslaving binnen de reformatorische kerken.

De vragenlijst is opgesteld in goede afstemming met vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De vragenlijst bestaat uit de volgende delen:

Module 1.          Algemene vragen

Module 2.          Verslavingsproblematiek in de gemeente

Module 3.          Vragen over uzelf

We vragen u om de vragen eerlijk in te vullen. Denk niet te lang na over de vragen, meestal is uw eerste indruk het beste antwoord. Het invullen van de vragenlijst kost totaal ongeveer 20 minuten.

Omwille van de leesbaarheid wordt in de vragenlijst overal ‘u’ gebruikt. Waar ‘u’ staat kan uiteraard ook ‘jij’ worden gelezen.

Deze enquête is anoniem.

De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.